Wolna Wola

Żyjesz, możesz robić prawie wszystko, prawie nie masz ograniczeń. Ja twierdzę, że dostałeś życie od Boga to on stwórca dał Ci ten dar. Stworzył Cię, ale jako Twój stwórca mógł Cię ograniczyć w jakimś stopniu. Jakbym ja tworzył coś swojego to na pewno chciałbym abym moje dzieło służyło mi, wypełniało moją wolę. Bóg jako stwórca jest pełen miłości, jest doskonałą miłością i dlatego tworząc człowieka dał mu wolną wolę.

Czym jest dal mnie dar wolnej woli? Jest to największy skarb jaki mogłem otrzymać. Mogę zawsze decydować o swoim losie. W każdej chwili swojego życia mogę powiedzieć mojemu stwórcy tak chcę iść Twoją drogą, ale również zawsze mogę powiedzieć nie chcę, mam swój pomysł na życie. Bóg w swoim darze jest nie zmienny i zawsze pomimo tego co my zdecydujemy pozwala nam na to. Pozwala nam podjąć każdą decyzję, nie ocenia jej. Czy to nie jest przejaw prawdziwej miłości? Ktoś kto jest na tyle potężny, że mógłby każdą naszą decyzję odwrócić, odmienić, skierować nas na swoje drogi, pozwala nam na coś takiego. Możesz jawnie w twarz powiedzieć mu, że go nie kochasz a On nie zmienia się i tak kocha Cię do końca pozwalając Ci nawet na odwrót i pójście w inną stronę.

Uważam, że dar wolnej woli jest największym darem i jednocześnie najbardziej wymagającym poświęcenia ze strony Boga. Bóg poświęcił część siebie, część swojej potęgi abyśmy my mogli istnieć, funkcjonować, żyć. Bóg oddał część siebie, aby Ty i ja mogli realizować swoje własne pomysły, żyć po swojemu. Dlatego moją postawą życiową jest dziękczynienie, dziękowanie za wszystko każdego dnia oraz działanie – realizowanie własnych pomysłów na życie. Jako że nie jestem doskonały to wiele pomysłów było błędne i nie trafione. Wiele kosztowało mnie sporo czasu i pieniędzy. Bóg jednak utrzymuje cały czas swój dar w mocy, cały czas mam wolną wolę i zawsze mogę się podnieść i iść dalej, ruszać w kolejne nowe pomysły, ponieważ Bóg mnie kocha.

Ja wybieram postawę wdzięczności, lecz jednoczenie wytrwałości w dążeniu do celów. Przeszkody, które spotykam na swoje drodze to nowe etapy do pokonania, kroki milowe które doprowadzą mnie do mojego celu. Przeszkody są dla mnie konsekwencją daru wolnej woli. Wybrałem drogę do celu i aby tam dojść muszę pokonać pewne przeszkody, dzięki temu stanę się lepszy. Przeszkody na mojej drodze też stanowią obiekt mojego dziękowania – dziękuję za przeszkody, bo dzięki nim mogę rosnąć.

Scroll to Top